အသစ်များ > ရုံးခွဲအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီများ၏အခန်းကဏ္ဍများနှင့် တာဝန်၀တ္တရားများ

ရုံးခွဲအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီများ၏အခန်းကဏ္ဍများနှင့် တာဝန်၀တ္တရားများ

2023-03-13

မည်သည့်အဆင့်တိုင်းတွင်မဆို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ရှေ့နောက်အဆက်အစပ်ညီညွတ်မှုရှိရန်အတွက် တိ ကျသောအခန်းကဏ္ဍများ၊ တာဝန်၀တ္တရားများနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းရှင်းလင်းရှိထားရန် လိုအပ် သည်။ အောက်တွင် အလယ်အလတ်အကျဆုံး အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအဆင့်များတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ အဓိ ကတာဝန်ရှိသူများအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ယေဘုယျရာထူးအဆင့်များနှင့် လုပ်ငန်းဖော်ပြချက် အနည်းငယ်ကို ဖော်ပြပေးထားသည်။ အလယ်အလတ်အကျဆုံးအဆင့်များမှာ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်နှင့် ဒေသန္တရအ ဆင့်များကို ဆိုလိုသည်။

ဥက္ကဋ္ဌ

 • ပါတီရုံးဌာနနှင့် စီမံကိန်းကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း
 • အဖွဲ့ဝင်စုဆောင်းဖြည့်တင်းခြင်း၊ ငွေကြေး၊ ဆက်သွယ်ရေးအစရှိသည်တို့နှင့်စပ်လျဉ်းသော ရည်မှန်း ချက်များကို အဆိုပြုတင်ပြခြင်း။
 • ရွေးကောက်ခံအရာရှိများနှင့် နိုင်ငံသားတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများထံမှ ပံ့ပိုးအားဖြည့်မှုကို ရရှိရန်ကြိုး ပမ်းခြင်း။
 • အနီးအနားရှိရုံးဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကို အဆင်ပြေချောမောအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • ဒေသန္တရရုံးဌာန၏ဘဏ္ဍာရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုရရှိရေးအတွက် တာဝန်ရှိသည်ဟုခံယူခြင်း။
 • အဖွဲ့ဝင်များ၏အရည်အချင်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုကာ အသုံးချခြင်း။

ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ

 • ဥက္ကဋ္ဌကို ပံ့ပိုးကူညီခြင်းနှင့် ထောက်ခံအားပေးခြင်း။
 • လိုအပ်သလို ယာယီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ကိုယ်စားပြုဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • သီးခြားကော်မတီခွဲများတွင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင်း နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကို စောင့်ကြည့်ခြင်း။
 • အဓိကကျသော ဒေသန္တရအုပ်စုများ (ဥပမာ လယ်သမားများ၊ ကျောင်းသားများအစရှိသဖြင့်) ဆီ လက်လှမ်းမီရောက်ရှိနိုင်ရေး စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း။

အတွင်းရေးမှူး

 • ပါတီအစည်းအဝေးပွဲများကျင်းပရာနေရာကို စီစဉ်ခြင်း။
 • အစည်းအဝေးပွဲများအတွင်း မိနစ်အလိုက်မှတ်တမ်းရေးမှတ်ခြင်း။
 • ကျင်းပခဲ့သောအစည်းအဝေးမှ မိနစ်အလိုက်မှတ်တမ်းရေးမှတ်ခြင်း။
 • အစည်းအဝေးပွဲများအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တိုင်ပင်ခြင်း။
 • ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်ကို တင်ပြရေးအတွက် ဘဏ္ဍာရေးမှူးနှင့် အလုပ်တွဲလုပ်ခြင်း။
 • အစည်းအဝေးနောက်တစ်ကြိမ်ကျင်းပရန် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ရက်ကို အဖွဲ့ဝင်များအား အသိပေးခြင်း။
 • ပါတီအစည်းအဝေးပွဲများကို တက်ရောက်ခြင်း၊ အချက်အလက်ဖြည့်သွင်းရသည့် လျှောက်လွှာများ စီစဉ်ပေးခြင်း။
 • အဖွဲ့ဝင်ကြေးကောက်ခံရာတွင် ဘဏ္ဍာရေးမှူးနှင့်အတူ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • အဖွဲ့ဝင်စာရင်းများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီဖြစ်စေရန် ထိန်းသိမ်းခြင်း။

ဘဏ္ဍာရေးမှူး

 • ပါတီဘက်ဂျက်စာရင်းကို ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အသုံးစရိတ်များကို အချိန်မီပေးချေနိုင်စေရန်စီစဉ်ခြင်း။
 • ရန်ပုံငွေများကို စီမံဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အလုံးစုံတာဝန်ယူခြင်း။
 • အဖွဲ့ဝင်ကြေးများကို အတွင်းရေးမှူးနှင့်အတူ ကောက်ခံရေးကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • မဲဆန္ဒနယ်မှ ဘဏ္ဍာရေးမှူးနှင့်အတူ ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း။
 • ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်အတွက် အတွင်းရေးမှူးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခြင်း။

ဆက်သွယ်ရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ သုတေသန၊ လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးရေး၊ စည်းရုံးရေးနှင့် အဖွဲ့ဝင်စုဆောင်းဖြည့် တင်းရေးဒါရိုက်တာများကဲ့သို့ အခြားသော ပါတီရုံးဌာနတွင်း အဓိကရာထူးများလည်းရှိသည်။ ဒေသန္တရအဆင့် တွင် အရင်းအမြစ်များသည် ကန့်သတ်ခံထားရတတ်ပြီး လူတစ်ဦးသည် အထက်ပါရာထူးတစ်ခုထက်မကနှင့် ဆက်စပ်နေသောအလုပ်တာဝန်များကို ထမ်းရွက်ရမည်ဟု မှတ်ယူထားနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံး ရှိနိုင်ငံရေးပါတီအများအပြားတွင် ပါတီရုံးအရာရှိအားလုံးမှာ လခစားအလုပ်သမားများထက် စေတနာ့လုပ်အားပေးများဖြစ်နေကြသည်။