အသစ်များ > အဆိုအမိန့်တစ်ရပ်ကိုအသုံးပြုခြင်း

အဆိုအမိန့်တစ်ရပ်ကိုအသုံးပြုခြင်း

2023-01-21

အဆိုအမိန့်တစ်ရပ်ကို ထပ်တလဲလဲပြန်သုံးနေရမည်

ပင်မဗဟိုအဆိုအမိန့်ကို ထပ်တလဲလဲ ပြန်ဆက်သုံးနေရန်လည်း အလွန်အရေးကြီးသည်။ မဲဆန္ဒရှင်များသည် မဲဆွယ်ရေးတစ်ရပ်က စည်းရုံးပြုလုပ်သည့် အဖြစ်အပျက်တစ်ရပ်တည်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုပုံစံတစ်ခုတည်းအ ပေါ် အာရုံမစိုက်ကြပါ။ တစ်စုံတစ်ခုခုသည် အဓိပ္ပာယ်မရှိပါဟု မဲဆွယ်ရေးက ပြောမှသာ မဲဆန္ဒရှင်များက ပြောလိုက်သည့်အရာကို နားထောင်နေ သို့မဟုတ် မှတ်မိမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုအမိန့်တစ်ရပ်ကို မဲဆန္ဒရှင်များ အပြည့်အ၀နားလည်စေရန်အတွက် တူညီသောအဆိုအမိန့်ကိုပင် နည်းလမ်းပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် အကြိမ်ပေါင်း များစွာ မဲဆန္ဒရှင်များ ကြားနေရရန်လိုသည်။ ထို့ကြောင့် မဲဆွယ်ရေးတစ်ရပ်က မိမိ၏အဆိုအမိန့်ကို ပြောင်း လဲလိုက်လျှင် မဲဆန္ဒရှင်များကို ဇဝေဇဝါဖြစ်စေလိမ့်မည်။

အဆိုအမိန့်တစ်ရပ်သည် ပါတီကို ထောက်ကူပေးမည်ဆိုလျှင် ထိုအဆိုအမိန့်ကို မကြာမကြာ၊ ထိထိရောက် ရောက် အသုံးပြုရမည်။ မည်သည့်အဆိုအမိန့်က မိမိတို့ပစ်မှတ်မဲဆန္ဒရှင်များကို မိမိတို့ကိုယ်စားလှယ်အား မဲထည့်လာစေရန် စည်းရုံးနိုင်မည်ဟု မဲဆွယ်ရေးအဖွဲ့က စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးသည်နှင့် အဆိုပါအဆိုအမိန့်တစ် ခုတည်းကိုပင် အခွင့်အရေးရရင်ရသလိုတိုင်း ထပ်တလဲလဲပြန်အသုံးပြုနေရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုအမိန့်နှင့်စပ် လျဉ်း၍ ပါတီဝင်များအားလုံးကိုလည်း အသိပညာပေးထားသင့်သည်၊ မဲဆွယ်ရေးကာလတစ်လျှောက် ထိုအ ဆိုအမိန့်အကြောင်းကိုပင် ဆွေးနွေးနေသင့်သည်။ ပါတီသည် အခမ်းအနားများနှင့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ချက် များကို စီစဉ်ကျင်းပကာ ပါတီဝင်မဟုတ်သောသူများနှင့် အဆိုအမိန့်အကြောင်း ဆွေးနွေးသင့်သည်။ ပါတီ ခေါင်းဆောင်များကလည်း မိမိတို့ပြောသောစကားလုံးများနှင့် လုပ်ရပ်များအား အဆိုအမိန့်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်စေ ရန်လုပ်ဆောင့်သင့်သည်။

ဥပမာ အဆိုအမိန့်သည် “မြန်မာပြည်တွင်း ကလေးသူငယ်များ၏ဘ၀တိုးတက်လာစေရန်မိမိတို့ရည်စူးသည်” ဟုဖြစ်မည်ဆိုလျှင် ပါတီ၏ လွှတ်တော်အမတ်က ကလေးသူငယ်များအားလုံး ပညာသင်ကြားခွင့်ရစေနိုင်ရန် ကူညီပေးမည့် ဥပဒေသစ်တစ်ရပ်ကို လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် တင်သွင်းနိုင်သည်။ ပါတီဥက္ကဌက မြန်မာ့ အနာဂတ်အတွက်ကလေးသူငယ်များ အရေးကြီးပုံအကြောင်းမိန့်ခွန်းပြောနိုင်သည်။ အခြားပါတီခေါင်းဆောင် များကလည်း ကျောင်းများနှင့် ကစားကွင်းများကို သွားရောက်လည်ပတ်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ပြည်နယ်တိုင်းရှိ ပါတီစည်းရုံးရေးသမားများက မိခင်များနှင့် ဒေသတွင်းပါတီခေါင်းဆောင်များကြား အစည်းအဝေးပွဲတစ်ရပ် စီစဉ်ပြုလုပ်ပေးကာ ကလေးများရင်ဆိုင်ရ​သော ပြဿနာများနှင့် ယင်းပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးရန်ပါတီ ၏အတွေးအမြင်တို့ကိုဆွေးနွေးနိုင်သည်။ ပါတီသည် ကလေးသူငယ်ပံ့ပိုးကူညီပေးရေးအတွက် ယင်း၏အမြင် များအကြောင်းရေးထားသော လက်ကမ်းစာစောင်တစ်ခုကို ထုတ်ဝေနိုင်သည်။

ဤနေရာတွင် မဲဆွယ်ရေးနှင့် ဆက်စပ်သမျှ လူတိုင်း ဟောပြောသည့် မိန့်ခွန်းများနှင့် အင်တာဗျူးများတွင် ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်ပြန်ဆိုက်ရောက်လာသင့်သည့် ပုံသေ စမှတ်တစ်ခုကို ထုတ်ပေးရာ၌ ပင်မဗဟိုအဆိုအမိန့်က အသုံးဝင်သည်။ ထိုအဆိုအမိန့်သည်တစ်ပြေးတည်းတူညီနေသမျှကာလပတ်လုံး အသီးသီးသောပစ်မှတ်အုပ်စု များအတွက် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် စီကုံးရေးသားထားနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ “အဆိုအမိန့်တစ်ခု ထောင် ပေါင်းများစွာအသံ”ဟူ၍ ဖော်ပြကြသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ပင်မဗဟိုအဆိုအမိန့်သည် ပုံသေဖြစ်ပြီး ပြတ်ပြတ် သားသားရှိသော်လည်း ဦးတည်ရည်ရွယ်ခံရမည့် ပစ်မှတ်အုပ်စုအပေါ်မူတည်ကာ နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ထိုအဆို အမိန့်ကို ဖော်ပြနိုင်သည်။

အဆိုအမိန့်အတိုင်းနေမြဲနေခြင်း

ပါတီ သို့မဟုတ် မဲဆွယ်ရေးအဖွဲ့သည် ခိုင်မာသောအဆိုအမိန့်တစ်ရပ်ကို စီစဉ်ချမှတ်ပြီးသည်နှင့် ထိုအဆိုအ မိန့်ကို အခွင့်အရေးရသမျှတိုင်း အသုံးပြုနေရန်နှင့် မဲဆွယ်ရေးတစ်လျှောက်လုံး ထိုအဆိုအမိန့်မှ သွေဖည်မ သွားရန် အရေးကြီးသည်။ ဤသည်ကို “အဆိုအမိန့်အတိုင်းနေမြဲနေခြင်း”ဟု ခေါ်သည်။

မဲဆွယ်ရေးက အသုံးပြုသည့် နည်းလမ်းတိုင်းတွင် ပါဝင်ထည့်သွင်းထားသော အဆိုအမိန့်မှာ တူညီနေရန်အ ရေးကြီးသည်။ မဲဆန္ဒရှင်အဆက်အသွယ်အမျိုးအစားတစ်ရပ်ကလည်း မတူသောမဲဆန္ဒရှင်အဆက်အသွယ် တစ်ခုကို အသုံးပြုကာ ပေးပို့သော အဆိုအမိန့်ကို အားကောင်းစေပါလိမ့်မည်။ မဲဆန္ဒရှင်အဆက်အသွယ်အား လုံးတွင် တူညီသောအဆိုအမိန့်ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် မဲဆွယ်ရေးသည် အနီးကပ်အာရုံစိုက်မှုမပေးနိုင် သော မဲဆန္ဒရှင်များကို ဇဝေဇဝါဖြစ်စေနိုင်ဖွယ်ရာမရှိပါ။ မဲဆန္ဒရှင်များဟူသည် တူညီသောအဆိုအမိန့်ကို အ ပြည့်အ၀နားလည်ပြီး မှတ်မိနေရန် ယင်းတို့အတွက် ခုနှစ်ကြိမ်ခန့် ကြားနေရန်လိုအပ်သည်ဟု ဆိုတတ်ကြ သည်။

ကိုယ်စားလှယ်နှင့် မဲဆွယ်ရေးကို “အဆိုအမိန့်နှင့်လမ်းလွဲ”သွားစေရန် ဆွဲခေါ်သွားမည့် တစ်စုံတစ်ခုခုကို အ တိုက်အခံ သို့မဟုတ် မီဒီယာဘက်က လုပ်တတ် သို့မဟုတ် ပြောတတ်ပါလိမ့်မည်။ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် မဲဆွယ် ရေးက တုံ့ပြန်သည့်အခါ မိမိတို့ ပြောချင်သောအရေးကိစ္စရပ်များအကြောင်း ပြောတော့မည်မဟုတ်ဘဲ  မိမိတို့ အတိုက်အခံက ပြောချင်သော အရေးကိစ္စများအကြောင်းကို ပြောနေရခြင်းမျိုး ဖြစ်နေလိမ့်မည်။ အဖြစ်အများ ဆုံးက မည်သည့်စွဲချက်မျိုးကိုမဆို အလျှင်အမြန် တုံ့ပြန်လိုက်သင့်သည်၊ သို့သော် ထိုသို့တုံ့ပြန်ပြီးနောက်မှ စကားဝိုင်းကို မိမိတို့ ပြောချင်သော အရေးကိစ္စများနှင့် အဆိုအမိန့်ဘက်သို့ ပြန်ဦးလှည့်ပေးရန် လုပ်ဆောင် သင့်သည်။

မဲဆွယ်ရေးသည် မဲဆန္ဒရှင်များကို အချက်အလက်များပြွတ်သိပ်ထုတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် အဆိုအမိန့်မှ လမ်းလွဲ သွားအောင်မလုပ်ဆောင်မိရန်လည်း အရေးကြီးသည်။ ထောက်ခံသူများကို စကားပြောဆိုပြီးနောက် ကိုယ် စားလှယ်များနှင့် နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများတွင် မဲဆန္ဒရှင်များမှာ သတင်းအချက်အလက်ကို ပိုမိုလိုချင် သည်ဟု မှားယွင်းစွာ ယုံကြည်မိတတ်ကြသည်။ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအနေဖြင့် စည်းရုံးခံရရန်လိုအပ်ဆဲဖြစ် နိုင်သည့် သာမန်မဲဆန္ဒရှင်များကို ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး သို့မဟုတ် ပါတီတစ်ရပ်ကို မဲထည့်မည်ဟု ယုံကြည် ထားပြီးဖြစ်နိုင်ကာ သတင်းအချက်အလက်ကို ပိုလိုချင်သော ထောက်ခံသူများနှင့် ရောထွေးမမြင်သင့်ပါ။

မဲဆွယ်ရေးအဖွဲ့သည် (အရေးကိစ္စရပ်တစ်ခုအပေါ် ပါတီ၏ရပ်တည်ချက်ကို အရိပ်အမြွတ်ပြထားသည်စာရွက် များ) ရပ်တည်ချက်ပြစာရွက် သို့မဟုတ် ဆောင်းပါးများပုံစံဖြင့်ယခုပြောသော သတင်းအချက်အလက်ပိုလို အပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးထားနိုင်သည်။ သို့သော် မဲဆွယ်ရေးအဖွဲ့သည် ပထမဆုံးဝါကျတွင် အဆိုအမိန့် ကိုထည့်သွင်းရေးထားသည့် စာတစ်မျက်နှာပါသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲ အဓိကဆိုလိုရင်းအချက်များကို အ ကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပေးရမည်။ ထို့အပြင် ရုပ်ပုံကားချပ်များ၊ ခေါင်းစီစာလုံးကြီးများဖြင့် မဲဆန္ဒရှင်၏ စိတ်ဝင်စား မှုကို ဆွဲဆောင်နိုင်ကာ အဆိုအမိန့်ကို မပေးပို့ခင်အထိ ယင်းတို့၏စိတ်အာရုံကို ဖမ်းစားထားနိုင်မည့် အရည် အသွေးကောင်းစာပေလက်ရာပုံစံဖြင့် အဆိုအမိန့်ကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပေးသင့်သည်။